ลำดับ
ชื่อคนทำดี
เรื่องทำดี
 • 1
  ด.ญ.กัลย์ลภัส โอภาสศุภพิชยะ
  ช่วยเเม่เก็บของ
 • 2
  ด.ช.ณปณต วัชรนนทิกร
  น้องช่วยคุณแม่ทำความสะอาด เก็บของเล่น,ทำกับข้าวด้วยกันคะ
 • 3
  ด.ช.สุรุจ เอื้อสุจริตวงศ์
  ช่วยคุณครูถือของ
 • 4
  ด.ช.กัณฑ์ศิลป์ ว่องพิพัฒนานนท์
  เช็ดโต๊ะ
 • 5
  ด.ช.ชวิศ ตันติพงษ์
  กวาดขยะ